Insider – Outsider

Over de Insider & Outsider

De Insider geeft inzicht in de individuele drijfveren van alle medewerkers. Je ziet de organisatie vanuit de medewerkerperspectief: waar de organisatie volgens hen voor staat, waar ze naar toe willen met de organisatie, wat voor waarden ze belangrijk vinden.

De Outsider geeft inzicht in het beeld dat klanten en stakeholders van de organisatie hebben, hoe ze jouw competenties beoordelen en waar ze je organisatie mee associëren.

Wanneer is de inzet van Insider of Outsider zinvol?

  • Als startpunt voor het formuleren van een duurzame positionering en authentieke kernwaarden
  • Als startpunt van merk – of organisatie ontwikkel-trajecten
  • Als startpunt voor dialoog om (merk)positionering en mensen beter te verbinden

De voordelen van de Insider of Outsider

  • Geeft inzicht in wie de organisatie is en hoe de klanten er naar kijken.
  • Geeft inzicht in sterktes en zwaktes en toekomstige koers in de ogen van klanten en stakeholders.
  • Inzicht in de mate van verbondenheid met de organisatie (employee engagement): hiermee kan effectiever gestuurd worden op resultaat.
  • Een objectief startpunt voor dialoog; creëert intern draagvlak en eigenaarschap en is een springplank voor gedragsverandering.
  • Helpt om gemeenschappelijke doelen te vinden en energie te focussen.
  • Geeft duidelijkheid over waaraan gewerkt moet worden om identiteit en imago beter op elkaar aan te laten sluiten.

Klik hier voor een voorbeeld van de Insider