Werkwijze

Gedegen, pragmatisch en verbindend

We werken altijd in nauwe samenwerking met de mensen uit de organisatie.  Het liefst met een groep toekomstige merkambassadeurs.

Na een eerste inventarisatie en analyse bepalen we samen met de organisatie de centrale vraag, de doelstellingen en de benodigde aanpak. Vervolgens ontwikkelen we een plan van aanpak met doelgroepen, middelen, timing en budget. Soms is er behoefte aan een objectief intern en extern onderzoek als startpunt.  Hiervoor zijn Insider en de Outsider ontwikkeld.

Wij geloven in middelenvrij adviseren en werken. We werken graag samen met al bestaande partners van de organisatie b.v. op het gebied van marktonderzoek, communicatie of design. Mocht er behoefte bestaan dan kunnen wij ook uit ons netwerk professionals inschakelen.